Mötesplats Oviken 17/12 - 18/12 16:00 - 20:00

Information, som finns på Bergs kommuns hemsida:

Myrvikens simhall (Mötesplats Oviken)

Observera att simhallen på Mötesplats Oviken håller stängt från måndag den 18 november på grund av reparationer som beräknas ta cirka fem veckor. Badet öppnar igen i januari.

Se kommunens hemsida  https://www.berg.se/medborgare/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/simhallarbadhus.4.704eac7416b49dd77277aa7e.html

Berg Hyreshus meddelar: BADET är stängt! Öppnar i januari.

Karta