Vi på Mötesplats Oviken följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och håller oss uppdaterade om läget i och med smittspridningen av Coronavirus.

Vi har utökat och städar nu gymmet fyra dagar i veckan och bowlingen regelbundet. Ditt gym-pass bokar du online.

För att undvika smitta ber vi er att läsa igenom rekommendationerna nedan samt se till att gymutrustning/ bowlingklot rengörs noggrant både före och efter användning.
Handsprit och pappershanddukar finns tillgängligt för rengöring.
Vi rekommenderar besökare på gymmet att använda handskar.

 

Rekommendationer för att undvika smittspridning från Folkhälsomyndigheten
·         Tvätta händerna ofta
Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
·         Hosta och nys i armvecket
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.
·         Undvik att röra ögon, näsa och mun
Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.
·         Stanna hemma när du är sjuk
Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.
·         Handsprit
Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.


Tack för visad hänsyn, tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen.
Personal och Styrelsen på Mötesplats Oviken