Oviken är en av Jämtlands ljuvaste bygder, vackert omgiven av Storsjön och tryggt inbäddad vid foten av Oviksfjällen. Oviken är någonting utöver det vanliga, en alldeles storslagen bygd. Oviken ligger i de norra delarna av Bergs Kommun och består av över 50 byar. Bygden lockar med fina natur- och kulturmiljöer och kännetecknas av gemenskap, trygghet, livsglädje och viljekraft.

 

oviksbygden

 

Bygden är uppdelad i två socknar, Myssjö socken och Oviken socken. Både Myssjö och Oviken socknen har odlingsbygd närmast sjön och är i övrigt en myrrik skogsbygd. Myssjö socken ligger i öster kring Storsjön och västerut till trakterna söder om Oviksfjällen med ett fäbodområde som når 690 meter över havet. Oviken socken sträcker sig från Storsjöns Bergsvik i öster och med Oviksfjällen i norr och väster. Gårdarna i Oviken socken hade från 1700-talet fäbodar utefter en sträckning genom fjällen och i den södra delen av Oviksfjällen finns omkring 30 fäbodställen. Fäbodvägen mellan Kövra och Arådalen anlades åren 1964 - 1965 och mellan byarna och de olika fäbodvallarna fanns ett väl utvecklat kommunikationsnät med buföringsvägar och stigar, många av dem ännu fullt synliga. I detta Ovikenområde ligger också Marntallsåsens naturreservat och vandringsleden Jämt-Norgevägen passerar.


brolle rundFestplatsen Fröjdholmen, omgiven av Storsjön, hade i många år ett stort midsommarfirande. Där anordnades dans på två dansbanor och norra Europas längsta vattenskidlopp: Fröjdholmsloppet. Om somrarna nu förtiden erbjuds danskvällar och pubservering med underhållning.