Bergs kommuns föreningsdialog i Oviksbygden - Kultur, fritid och ungdom

När

13/05    
13:00 - 21:00

Var

Oviksbygden
Oviken och Myssjö, Oviken

Event Type

– På Mötesplats Oviken under eftermiddagen med lokalt kontor

– På Orrgården kl 18 – 21

I arrangemangskalendern på Bergs hemsida finns följande att läsa:

Den 13 maj bjuder Bergs kommun in till föreningsdialog för Oviksbygden. Syftet med träffen är att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan kommun och föreningsliv samt mellan föreningar i frågor som rör kultur, fritid och ungdomar.

Ett rikt förenings-, fritids- och kulturliv är en av anledningarna till att människor trivs i
Bergs kommun och vill flytta hit. Därför bjuder vi in föreningar och andra intresserade för att ta reda på hur Bergs kommun kan bli en ännu bättre plats att leva på.

Under kvällen deltar politiker, kulturchef, ungdomssamordnare samt biträdande tillväxtchef.

Det finns även möjlighet att träffa oss under eftermiddagen på Mötesplats Oviken då vi flyttar ut våra kontor för att bli mer tillgängliga.

Föreningsdialogen är framtagen som en ersättning eller komplettering av föreningsrådet i Bergs kommun och målet är att det ska hållas träffar en gång i halvåret i varje tätort.

Anmäl gärna att du kommer via mail: fredrik.astrom@berg.se