Mötesplats Oviken 03/05 - 17/05 10:00 - 19:00

Välkommen att bowla!

Tack vare att vi har flera personer som är villiga att sköta bowlingen, kan vi ha öppet. 

Bowlingen är Corora-anpassad:
– Banor bokas hos Lennart, tel 070-205 45 10.
– Du/ ni kommer överens med honom om dag och tid, som du/ ni vill spela och som passar oss.
– Max 8 personer per timme. Pris 200 kr/ bana, timme.
– Pris för seniorer på onsdagar är 120 kr/ bana, timme.

Vill du och ditt sällskap spela ensamma i hallen, kan du hyra alla fyra banorna = 800 kr/ timme.

Du behövs!

BOWLING  - Öppet efter behov!

Karta