Ovikenbygden i framtiden - Hur utvecklar vi styrkorna?

När

23/05    
18:00 - 21:00

Var

Orrgården
Åbbåsvägen, Oviken, Jämtland

Event Type

Viktigt att delta i detta möte som kommunen anordnar!

 

  • Torsdag 23 maj
  • Tid: 18-21
  • Plats: Orrgården
  • Ort: Oviken

Nu fortsätter arbetet med tillväxtprogrammet där vi lägger grunden för en hållbarare kommun där det är attraktivt att leva och bo – även år 2040.

I höstas samlade vi in tankar och åsikter kring tillväxtfrågor och denna gång kommer
vi att fokusera på de styrkor som identifierats i Ovikenbygden och hur vi bäst utvecklar dem tillsammans för att fler ska vilja och kunna leva och bo här.

Vi kommer även börja arbeta med rollfördelning mellan kommun och lokalt engagemang.

Välkommen att tillsammans arbeta fram grunden för Ovikens roll & framtid i Bergs kommun.

Delar av träffen genomförs med digitala hjälpmedel så det är bra att ta med sig telefon, surfplatta eller dator.

Anmäl dig gärna till Fredrik Åström – fredrik.astrom@berg.se