Mötesplats Oviken – en plats, en dröm, en framtid

I början av 2000-talet föddes tanken om en ny anläggning för fritidsaktiviteter. Den gamla bad- och idrottshallen i Myrviken var i behov av renovering, och bygden såg chansen att skapa en ny mötesplats. Mötesplats Oviken är resultatet av hur bygdens invånare tillsammans med det lokala näringslivet och kommunen, arbetat mot ett gemensamt mål. Målet är att tillsammans åstadkomma en toppmodern fritidsanläggning och mötesplats för idrott och kultur.

Anläggningen har utformats med omtanke för besökarnas bästa, och är en plats för alla att känna sig välkomna till. Dagtid används allaktivitetshallen och simhallen av Myrvikens skola för den ordinarie idrottsundervisningen, för att under eftermiddagarna övergå till att vara en fritidsgård för bygdens unga. Under kvällar och helger sjuder anläggningen av liv och rörelse där allt från konserter och evenemang till turneringar och seriespel kommer att fylla mötesplatsen.

I februari 2015 invigdes hela anläggningen.