För ett effektivt utnyttjande av gymmet och för att alla skall trivas måste vi hjälpas åt att hålla det rent och i god ordning. Dessa enkla riktlinjer gäller för samtliga användare av gymmet

o Endast inneskor får användas i gymmet, uteskor lämnas vid dörren

o Respektera dina bokade tider och kom/lämna vid bokad/utsatt tid

o Avboka din tid om du inte tänker utnyttja den, för att lämna din plats till en annan

o Bokningen är personlig och gäller för 1 person

o Sprita och torka av maskiner och redskap när du tränat färdigt

o Återställ redskapen till sin plats, stäng av strömbrytaren på löpbanden

o Släng skräp i papperskorgen.

o Dörren till gymmet måste vara stängd för att AC:n i gymmet ska fungera

Den som bryter mot ovanstående ordningsregler kan omedelbart få sitt gymkort indraget.