Borgens småskola hölls i ”Åsens”. Det var en parstuga som i ena delen var dels ett sommarkök åt söder, mitt fram en kammare som var kapprum i och åt norr fanns skolsalen.

På borggård har det funnits ett gästgiveri och varje år hölls ”Borgmartnen”, en betydande kreatursmarknad. Gästgiveri och pensionat drevs fram till 1938 och under de sista åren på 1930talet drev Stina och Gustaf Andersson caférörelse på gården innan de byggde café Brydal i Myrviken.

Byn sträcker sig från Fröjdholmen och 4km upp mot Åre och som mest bodde det 200 personer i byn. Borg betyder borgliknande formation (höjd). Verkstad fanns en gång i tiden i byn där man kunde lämna in alla typer av fordon. Något som också fanns i byn var en affär, vilket var väldigt vanligt att man hade med jämna mellanrum i byarna. Ett slakteri fanns också i Borgen, där folk lämnade in sina gårdsdjur och även djur som sköts i jakten och även en såg.

Efter sekelskiftet blev Borgvik ett viktigt handelscentrum i Oviksbygden, handel bedrevs i byn och det var Jöns Paulsson Hellström som gav namn åt hans och sin delägares handelsbod. Namnet Borgvik som så småningom hela området kom att heta. Café och bageri fanns också i Borgvik, det var en träffpunkt i samhället med berömda kakor och bröd, där ägaren Ella underhöll ungdomarna med sång och eget gitarrackompanjemang. Som hyresgäst hade Ella en omtyckt barnmorska, vilket grannarna tyckte var tryggt när sjukdomen slog till. Cafét blev senare en telefonstation, till dess att växeln automatiserades. Borgvik hade också två tegelbruk som ägdes av två bröder som ägde hela Fröjdholmen. Tegelbruket låg på den plats som utgör Fröjdholmens parkering idag. De tillverkade murtegel vid ån och bruket var en del av ett stort vitt tvåvåningshus där bröderna bodde och även en lokal till ”bönsalen” som blev Pingstkyrkan under 1920-talet. Ett sågverk har också funnits i Borgvik, även en sadelmakare, sömmerska och en ”herrfrisering” hemma i köket.

Någon gång i början av 40-talet byggde Ovikens idrottsförening Fröjdholmen och redan då anordnades fester på Fröjdholmen för alla åldrar, med varierande underhållning och tävlingar. Namnet Fröjdholmen lär komma från att det bodde en soldat som hette Fröjd på platsen. Genom åren har anläggningen blivit påbyggd och renoverad, och utescenen byggdes 1985. Sommarens höjdpunkt var ”Storfesten”. Festen öppnades på söndagen med finklädda barn med viftande flaggor åkandes i ponnyvagnar klädda med näckrosor. Storartisten Alice Babs är en av dom som har uppträtt på festen. Det var allt från kaffe och våfflor till sjöflygplansuppstigningar och teater. Hela bygden kom, det i sin tur orsakade långa väntetider på färjan. Mittemot infarten till Fröjdholmen byggdes bensinstationen Nynäs. Ägaren flyttade även sin taxirörelse med bårbilsservice i Ovikens kyrkby. Borgviks skjutbana togs i bruk vid början av 1940talet och där hade Hemvärnet övningar varje helg. Senare användes skjutbanan för skjutningar innan älgjakten började.