Under tiden 1 maj – 31 juli kan du som är medlem gå, lunka, löpa, lufsa eller bara finpromenera för att gynna

Myssjö-Ovikens Idrottsförening
Myssjö-Ovikens Hembygdsförening
Orrgården & Ovikens Bygdegårdsförening
PRO Myssjö-Oviken
Borgen-Backen-Gåxåsen byförening
Hackås Hembygdsförening
eller någon annan ideell förening.

Eftersom den pågående corona-pandemin sätter käppar i hjulet för all normal föreningsverksamhet har Bergs kommun infört ett tillfälligt aktivitetsbidrag till ideella föreningar i kommunen.

Det du behöver göra är att vara medlem i någon av föreningarna, fylla i ditt namn och födelseår i deltagarkortet på baksidan av detta blad, och varje dag du promenerat eller sprungit i minst 20 minuter – kryssa i för det datumet. Fyll i vilken förening du vill gynna, obs endast  en per månad.

Senast 10 augusti lämnar du in det ifyllda kortet. Du kan lämna det på Granngården, på Frendo eller till kontaktpersonen för ”din” förening.

Är ni flera än fyra i hushållet kan du lägga till rader eller använda flera deltagarkort. Deltagarkort finns att hämta bl.a. på Mötesplats Ovikens hemsidan, https://www.oviken.se .

Vill du bli medlem i någon av föreningarna eller om du har frågor om aktivitetsstödet, vänligen kontakta någon av  kontakt­personerna, som är angivna på blanketten nedan.


Utdrag ur Bergs kommuns information om bidraget
Fysisk aktivitet är en viktig hälsofaktor och vi vill gärna uppmuntra till nya sätt att aktivera föreningar och deras medlemmar.
Bidraget baseras på antalet tillfällen då föreningsmedlemmar tagit en promenad eller löptur på minst 20 min (max ett tillfälle per person och dag).