Gisselfors är en liten by som ligger ca en halv mil frångisselfors rund Myrviken på väg mot Gräftåvallen med avtag mot Hällne. Byn är mysigt belägen i en sänkning alldeles intill ån. Gisselfors bestod av tre gårdar sedan långt tillbaka och dessa gårdar finns kvar idag, varav en gård med permanent boende och en sommarstuga.

Gården där kaggfabriken ligger byggdes 1901 av snillet Paulus. Paulus hade köpt stället i Gisselfors för att där uppföra kvarn, såg och kaggfabrik. Kvarnen, sågen och kaggfabriken drevs med egenhändigt tillverkad kraftstation som drev allt det elektriska. Maskinerna var Paulus uppfinnare för, som senare sonen Anders gjorde om till en viss del.

Kaggfabriken öppnades den första kaggen gjordes år 1905. Åren gick och kaggfabriken växte rätt fort fram till en stor verksamhet. 15 personer samsades om två skift med att tillverka upp till 1600 kaggar som mest per dag. Det såldes till allt från: Myltplockarna i Ljåbuan till stora företag som Gärdin och Persson inne i Östersund. Det kunde fraktas så långt som till Dalarna, Idre, Arvidsjaur och enda ner till Småland. I ladugården intill fabriken fanns ett tillfällig boende för två personer med varsitt rum där arbetarna kunde turas om att bo. En del hade åkt långt för att arbeta och hade inte möjlighet att åka hem på kvällen för att sova och komma tillbaka dagen därpå.

Från början fördes kaggarna med häst och vagn men 34år efter att kaggfabriken byggdes, år 1935 införskaffades en T-Ford som senare byttes till en mindre lastbil. Med lastbil skjutsade man kaggarna till Dillne brygga för att frakta lasten med kaggarna vidare med ångbåten Ångaren Östersund in till de största kunderna i Östersund: Korg-Olles, Fresks och Gärdin och Persson. Näkten och Svenstavik var järnvägsknutar som tog kaggarna till Arvidsjaur, Särna och Småland. I kaggarna förvarade man allt möjligt så som fisk, bär av olika sorter och messmör. Det fanns flera olika storlekar på kaggar och även fat.

Sista beställningen från Gisselfors kaggfabrik gick till Stalltjärnsstugan i Tännforsen år 1962. Kaggarna skulle användas till förvaring av samernas fisk. Efter detta tillverkades kaggar sporadiskt fram till 1967. Efter det tillverkades halvtunnor i begränsad omfattning och fyra år senare, 1971 plockades maskinerna i fabriken ut för att tillverka sitsar och golv till stridsvagnar. Sedan dess har fabriken stått nedlagd. Plast- och plåtkärl tog över emballageindustrin med dess mindre vikt.

Gisselåsen, namnets tidigaste anteckning från år 1406 där omtalas mansnamnet Gisle, alltså Gisles ås.
Sandtorpet, var ett boende förr med ladugård i samma hus. På senare år har det om somrarna varit sångkvällar vid Ongmansstugan som torpet också hette. Baptisterna anordnade sångkvällarna, där gästerna tog med sig eget fika. Ongman var en märkvärdig baptist.

Många gårdar med kossor och även många torp med några kossor fanns i byn, även en folkskollärare i klass 3-4 som bodde i Gisselåsen men som undervisade i Hällne där de som bodde i Gisselåsen och Gisselfors fick undervisning. Många av de som bodde i byarna gick söndagsskola 1 timme i Klockarbacken där det sjöngs psalm bland annat.